Verkoop jou produkte op die Plaaswinkel

Om jou produkte te verkoop is so maklik soos 1,2,3. Jy kan vandag al begin deur aansoek te doen vir ‘n Plaaswinkel verkopers-rekening. 

Groei jou inkomste​ vandag

Jy kan onmiddelik toegang kry tot die grootste Afrikaanse gemeenskap in die wêreld.

Gebruikers vriendelike stelsels​

Ons stelsels is vir ons mense geskryf met die klem om eenvoud en gemak.

Probleem vrye aflewerings​

Jy kan jou produk by jou koper kry sonder om 'n vinger te lig. Ons sal dit vir jou doen.

100% Veilige Transaksies & Stelsel

Jy kan met gemoedsrus die platvorm gebruik. Ons hou dit veilig vir jou.